De første 25 år

1980 Efter et opstartsmøde i kælderen på Fredericia Gymnasium engang i løbet af året begyndte en flok glade amatører at spille folkemusik eller spillemandsmusik, som vi efterhånden fandt ud af, at det meste var.

7.marts 1981blev det stiftende møde afviklet i Fritidshjemmet i Kongensgade, hvor vi havde fået lov at øve i et lokale på 1.sal. Formand blev Jørgen Ploug, kontingentet blev fastsat til 120 kr. om året. Året efter var der

1982 Der er allerede 37 medlemmer i Fredericia Spillemandslaug.

1883 Der vælges allerede ny formand. Birthe Vognsen afløste og i bestyrelsen indtrådte også Bent Oxbøl og Lars Hansen. Suppleanter blev Hans Pallesen og Jørgen Bank. Et laugsorkester, som bliver startet på 6. Juli Skolen, ledes af Søren Nielsen. Medlemmer fra Lauget deltager i Fest-i-Ribe, som var en fantastisk oplevelse dengang.

1984 starter vi med Åbent Hus arrangementer på Hyby Lund, som lå ude på Fælledvej lige ved Lillebælt. 1.gang den 28. November væltede folk ind. Der kom ca. 200 for at lytte eller danse til laugets musik. Imponerende! Medlemstallet er nu steget til 39, og Jørgen Bank indtræder i bestyrelsen.

1985 Der er generalforsamling den 19.Marts og lauget får igen ny formand. Søren Nielsen afløser Birthe. Laugsaftenerne er nu hver uge skiftevis mandag og tirsdag. Laugsorkesteret stopper. 43 medlemmer.

1986 Lauget arrangerer work-shop med amerikanerne Rodney Miller og Peter Barnes (fiddle + banjo) den 2.september i Det Bruunske Pakhus, som endnu ikke var indviet. Der var f.eks. endnu ikke stole i spillestedet, så dem måtte vi hente i caféen. Derefter havde lauget sine faste øveaftener hver tirsdag kl. 19.30 – 22.00 over caféen på 1.sal. Lauget havde nu 26 medlemmer.

1987 Vi arrangerede kursus med Carl Erik Lundgaard og Keld Nørgaard fra lang Linken 14.marts. En gruppe fra Tommerup, fik vi at vide. Fredericia Kommune bevilger tilskud til 1.halvår på 7.500 kr.

1988 har lauget 33 medlemmer.

1989 skifter lauget igen formand. Folke Kristensen tager over, da Søren og Jørgen grundet for lidt tid begge træder ud af bestyrelsen. 26 medlemmer i Fredericia Spillemandslaug.

1990 optager Kanal 94 bal med Syvspring i Det Bruunske Pakhus. laugsaftener flere gange med Helle Baltzer fra Århus. 21 medlemmer.

1991 stiger kontingentet til 150 kr. Tilskuddet fra Fredericia Kommune udgør det år 12.000 kr. Spiller nu hver 14.dag under ledelse af Søren. Medlemstallet er dalet til 16.

1992 er der igen formandsskifte i lauget. Jørgen Bank bliver valgt som formand for enbestyrelse, der desuden består af Tage Pedersen, Erling Kristensen, Inge Heebøll og Rita Gandrup.

1993 Flytter vi øvedag til søndag og kun én gang om måneden. I frbruar arrangeres der for første gang 2-rader træf i Pakhuset.

1994 forssætter træffet i marts måned med stor tilslutning og vi laver høstbal og julebal. Tilskud fra kommunen er nu 5.000 kr.

1995 De nu 18 medlemmer får kontingentnedsættelse til 100 kr. om året. Lauget spiller bl.a. til underholdning ved en fest for Herford-Fredericia dagene.

1996 Anne-Grete Jensen vælges til bestyrelsen. Lauget arrangerer koncert og bal med Schmeltzdigel fra Tyskland og det interne Syvspring. Træffet hedder nu ”Spillemandstræf for 2-rader og andet godtfolk.

1997 har lauget 16 medlemmer

1998 Laugsmedlemmer er med til at arrangere Amtsstævne i Erritsø, hvor spillemænd og folkedansere fra hele det daværende Vejle Amt mødtes d.5.-7.juni. Kontingentstigning til 120 kr. for de nu 18 medlemmer. Lauget deltager i Nordiske Dage i Fredericia. Spiller på Landsoldatpladsen og i gågaden. Noget nyt kaldet Triangel Folklore Festival ser dagens lys i Trekantsområdet, og laugsmedlemmer har dansere og spillemænd fra Ukraine indkvarteret. Lauget spiller til en danse og hyggeaften den 4.august, og spiller 30. august i Madsbyparken i samarbejde med dansere.

1999 har vi 17 medlemmer.

2000 er træffet med gruppen Pilgrim Shoes, der danser og synger med os hele dagen. Lauget spiller bl.a. til Kulturnatten og arrangerer søndag den 3. september ”Familiedag med musik og dans” i Madsbyparken.

2001 får vi et tilskud på 8.000 kr. og dette år laver vi træf med de norske ”Lillebror Vasaasen og de fyrugi”. Søndags kirkekoncert i Egeskov Kirke med den norske gruppe og Syvspring.

2002 er der ”Spil-sammen-eftermiddag” på Bakkeskolen i januar og træf for 10. – og ind til videre sidste gang i marts.

2003 fejrer Syvspring 20 års jubilæum i Pakhuset i marts og der er høstbal med Jydsk på Næseni september. Lauget har 20 medlemmer.

2004 spiller lauget til Vinterfest i Taulov. Lauget og Spillemandskredsen laver fælles Spil-sammen-dag med bal om aftenen den 13.marts i Pakhuset. Den 24.april er der Laugstræf i Horsens. Spillemandslauget Fandango, Jelling Spillemandslaug og Fredericia Spillemandslaug spiller sammen om dagen og lavet et stort og velbesøgt bal om aftenen. Majstangsfest i madsbyparken den 2. maj. 23 medlemmer.

2005 har lauget 29 medlemmer. Tilskud fra kommunen er på 5.000 kr., og vi spiller til underholdning og dans på Kringsminde i august.

2006. I jubilæumssæsonen er medlemstallet på 27. Der er en god stemning blandt laugsmedlemmerne, der mødes flittigt op til øveaftenener. Den 18. marts fejrede vi Fredericia Spillemandslaugs 25 års jubilæum i Det Bruunske Pakhus i fredericia.

Seneste kommentarer

27.02 | 12:46

ærgeligt,vi savner dansen og stemningen og denflotte musik.vi ses

Del siden