Privatlivspolitik for Fredericia Spillemandslaug

Privatlivspolitik for Fredericia Spillemandslaug Maj 2018

Foreningens dataansvar: Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige: Formanden er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger: Fredericia Spillemandslaug cvr. nr. 29874042Kontaktperson: Anne-Grete Jensen , Formand Adresse: Egeskovvej 127, 7000 Fredericia Telefonnr.: 24 60 63 98 Mail: angrjens@gmail.com

Behandling af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger: Medlemsoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse Oplysninger om forspiller/instruktører : Almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse Desuden har kassereren oplysning om bankkonto nr. for overførsel af kørepenge, kursusudgifter og andre bilag. 

Her indsamler vi oplysninger fra: Vi får oplysninger fra dig.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger: Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt: • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig • Behandling af lovkrav • Behandling med samtykke

Medlemsoplysninger • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven • Administration af din relation til os Oplysning om forspiller/instruktører • Håndtering af hverv og pligter i foreningen • Overblik over erfaringer og kompetencer / kurser etc.

Fortegnelse over behandling af personoplysninger Fredericia Spillemandslaug cvr. nr. 29874042

Senest revideret: 15. januar 2019
Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen
Følgende bestyrelsesmedlemmer: Anne-Grete Jensen tlf. nr.: 24606398 mail: angrjens@gmail.com

Dorthe Friis-Christensen tlf. nr. 28 83 37 94 mail: ejvind.dorthe@hotmail.com

Hvad er formålet med behandlingen Varetagelse af medlemsforhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder og kontingentopkrævning Administration af foreningens eksterne relationer. Hvilke personoplysninger behandles Almindelige personoplysninger: navn adresse tlf. nr. mailadresse fødselsdato Hvem behandler vi oplysninger om Foreningens medlemmer Hvem videregives oplysningerne til Oplysningerne videregives ikke Hvornår slettes foreningens personoplysningerne Personoplysninger på medlemmer opbevares i op til 5 år efter tilhørsforholdets ophør. Hvem opbevarer personoplysningerne i foreningen På computer og i mappe hos Anne-Grete Jensen og Dorthe Friis-Christensen Computere og mappe er låst inde. Hvad gør vi hvis der sker brud på personsikkerheden Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret kontaktes politiet. Hvad kan vores IT system Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så oplysninger gennemgås manuelt. Systemet er beskyttet med firewall.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.

Seneste kommentarer

27.02 | 12:46

ærgeligt,vi savner dansen og stemningen og denflotte musik.vi ses

Del siden